Αρχικη

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει διαπιστώσει ότι ο βαθμός φαρμακευτικής συμμόρφωσης των ασθενών με χρόνια νοσήματα είναι μόλις 50% στις ανεπτυγμένες χώρες και αυτό το αναγνωρίζει ως σημαντικό ζήτημα δημόσιας υγείας, καθώς η έλλειψη φαρμακευτικής συμμόρφωσης (compliance) οδηγεί σε κακές επιπτώσεις στην υγεία των πολιτών, αυξημένες δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης και αυξημένο ποσοστό θνησιμότητας.

Η τήρηση της φαρμακευτικής αγωγής είναι κρίσιμη για τη φροντίδα του ασθενούς, γεγονός που υποδηλώνει την πιεστική αναγκαιότητα για παρεμβάσεις με στόχο την αύξηση του βαθμού της φαρμακευτικής συμμόρφωσης. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση του βαθμού της φαρμακευτικής συμμόρφωσης είναι υποκειμενικές ή αντικειμενικές. Έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες από την παγκόσμια ερευνητική κοινότητα για την εύρεση αντικειμενικών μεθόδων μέτρησης και βελτίωσης της φαρμακευτικής συμμόρφωσης. Σημαντικότερες είναι:

  • Μέτρηση φαρμάκου ή μεταβολικής του συγκέντρωσης.
  • Ανάλυση δεδομένων συνταγογράφησης/αγοράς φαρμάκων.
  • Χρήση συσκευών ηλεκτρονικής συσκευασίας φαρμάκων.
  • Εφαρμογή μεθόδων έξυπνης συσκευασίας φαρμάκων. Οι μέθοδοι αυτές αξιοποιούν τεχνολογίες RFID και ηλεκτρονικών κυκλωμάτων ενσωματωμένων στα blister των φαρμάκων για να ανιχνεύσουν το χρόνο αφαίρεσης ενός χαπιού. Αυτές οι μέθοδοι είναι υψηλού κόστους και έχουν το μειονέκτημα της ετεροχρονισμένης μετάδοσης της πληροφορίας.
  • Στην ίδια κατηγορία με την παραπάνω και πιο προηγμένη είναι η ενσωμάτωση στο blister τυπωμένων ηλεκτρονικών κυκλωμάτων 5 στρωμάτων και ενεργών ηλεκτρονικών στοιχείων. Λύνει το πρόβλημα αυξημένου όγκου και ετεροχρονισμένης μετάδοσης της πληροφορίας, όμως είναι υψηλού κόστους και δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε μαζική παραγωγή.

Αντικείμενο του έργου Smart Blister είναι η μελέτη, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός νέου συστήματος, το οποίο θα δίνει λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μέθοδοι έξυπνης συσκευασίας φαρμάκων με τη χρήση blisters (αυξημένο κόστος και δυσκολία εφαρμογής σε μαζική παραγωγή). Η προτεινόμενη λύση απαρτίζεται από (α) έξυπνη συσκευασία blister, η οποία θα διαθέτει παθητικό ηλεκτρονικό κύκλωμα τυπωμένο πάνω στο blister με αγώγιμα μελάνια ή μελάνια μεγάλης αντίστασης ενός στρώματος, (β) μικρή συσκευή ενεργοποίησης του blister και επικοινωνίας και (γ) κεντρικό πληροφοριακό σύστημα τεχνολογίας υπολογιστικού νέφους.

Συμμετέχοντες Φορείς

Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ), Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών (ΕΚΡ), Μονάδα Βιοϊατρικών Προσομοιώσεων και Απεικονιστικής Τεχνολογίας (BIOSIM)

AMCO ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ A.B.E.E.

BODERM ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

Τελευταία Νέα