ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καθηγήτρια Κωνσταντίνα Νικήτα
Εργαστήριο BIOSIM, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,
Ηρ. Πολυτεχνείου 9,
ΤΚ 15780, Ζωγράφου, Αθήνα
Τηλ: 210 – 7722285 / 2968
Email:knikita@ece.ntua.gr