ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ

Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ), Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών (ΕΚΡ), Μονάδα Βιοϊατρικών Προσομοιώσεων και Απεικονιστικής Τεχνολογίας (BIOSIM)

 

 

 

Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) είναι ένα μη κερδοσκοπικό Ακαδημαϊκό Ίδρυμα Έρευνας, το οποίο ιδρύθηκε το 1989 από το Υπουργείο Παιδείας, με σκοπό να διεξάγει έρευνα και δραστηριότητες ανάπτυξης, σε όλους τους διαφορετικούς τομείς τηλεπικοινωνιών, συστημάτων υπολογιστών και τεχνικών.

Το Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών (ΕΚΡ) του ΕΜΠ ανήκει στην Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, και αποτελεί ένα από τα κύρια εργαστήρια του ΕΠΙΣΕΥ. Το Εργαστήριο ιδρύθηκε το 1989, θεσμοθετήθηκε το 1999 (ΦΕΚ307Α, 31/12/99) και έκτοτε λειτουργεί ως επίσημη ερευνητική μονάδα παρέχοντας υπηρεσίες τόσο σε ακαδημαϊκό επίπεδο όσο και στη βιομηχανία. Το Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών είναι πιστοποιημένο από το 2009 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17025:2005 (Αρ. Πιστ. 520). Από το 2015 έχει ενταχθεί στο ΕΚΡ η Μονάδα Βιοϊατρικών Προσομοιώσεων και Απεικονιστικής Τεχνολογίας (BIOSIM) εμπλουτίζοντας τη δραστηριότητά του στην περιοχή της έρευνας και των εφαρμογών των τεχνολογιών επικοινωνιών και πληροφορικής στην υγεία. Στις ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου περιλαμβάνονται:

 • Βιοϊατρική τηλεμετρία
 • Κινητή και ηλεκτρονική υγεία
 • Ψηφιακή επεξεργασία και ανάλυση βιοϊατρικών σημάτων και εικόνων
 • Συστήματα υποστήριξης κλινικών αποφάσεων
 • Νευροπληροφορική-Υπολογιστική Νευροεπιστήμη
 • Bιοπληροφορική
 • Ιατρικές εφαρμογές και ασφάλεια ηλεκτρομαγνητικών πεδίων
 • Μετρήσεις και χαρακτηρισμός διαύλου για συστήματα επίγειων κινητών καθώς και δορυφορικών επικοινωνιών.
 • Μετρήσεις ποιότητας δικτύων και προσομοιώσεις
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη εξελιγμένων συστημάτων πομποδεκτών.
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη μικροκυματικών κεραιών και διατάξεων.
 • Μετρήσεις Η/Μ παρεμβολών, συμβατότητας και θορύβου για συστήματα επικοινωνιών
 • Μετρήσεις μη ιονίζουσας Η/Μ ακτινοβολίας και μελέτες επίδρασης από τηλεπικοινωνιακές εκπομπές (σχεδιασμός μετρητικών διατάξεων, τεχνικών λύσεων και ανάπτυξη λογισμικού).
 • Ανάπτυξη ασύρματων αισθητήρων και εφαρμογές στη συλλογή και επεξεργασία βιολογικών σημάτων.
 • Ανάπτυξη συστημάτων παρακολούθησης Η/Μ φάσματος.
 • Μελέτες επίδρασης της ατμόσφαιρας στην διάδοση των Η/Μ κυμάτων για επίγειες και δορυφορικές επικοινωνίες.
 • Μετρήσεις και χαρακτηρισμός δορυφορικού διαύλου πολλαπλών κεραιών (MIMO).
 • Μετρήσεις και μελέτες διάδοσης χιλιοστομετρικών κυμάτων για νέας γενιάς συστήματα κινητών επικοινωνιών (5G).

Το εργαστήριο είναι πλήρως εξοπλισμένο διαθέτοντας μεγάλο πλήθος συστημάτων μετρήσεων και ελέγχου. Έχει συνέργιες και συνεργασίες με υψηλού κύρους ερευνητικά ιδρύματα, οργανισμούς και ιδιωτικές επιχειρήσεις, ενώ οι δραστηριότητές του υποστηρίζονται οικονομικά από ιδιωτικούς και εθνικούς πόρους καθώς και πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ΕΚΡ έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό ευρωπαϊκών προγραμμάτων όπως SATNEX I, II και III, MAESTRO, SATIN, ESPONDER, STINGRAY, ACE I & II, Δράσεις COST (273, 2100, IC0802, IC1004), καθώς και προγράμματα RACE. Η μονάδα BIOSIM έχει επίσης συμμετάσχει, ως συντονιστής, σε σειρά χρηματοδοτούμενων εθνικών (Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)-ΑΡΙΣΤΕΙΑ-DEM-II-MED, ΓΓΕΤ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-Carotid, ΓΓΕΤ-SMARTDIAB) και ευρωπαϊκών (SIFEM, MOSAIC, MicRO2DNA, VIRTUOSO) ερευνητικών έργων. Επιπλέον το ΕΚΡ έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων που έχουν χρησμοδοτηθεί από δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις  όπως: Υπουργείο Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων, Υπουργείο Περιβάλλοντος, Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων, Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Αναπήρων Παιδιών, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, Δημοσία Επιχείρηση Φυσικού Αερίου, Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία, Οργανισμός τηλεπικοινωνιών Ελλάδας (ΟΤΕ), Vodafone, Cosmote, CYTA, Wind, Space Hellas, Acta, Siemens,  Intracom, Adaptit, Gener κ.α.

AMCO ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ A.B.E.E.

 

 

Η AMCO ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ A.B.E.E. ιδρύθηκε το 2005 από μια ομάδα έμπειρων και καταρτισμένων στελεχών με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων αυτοματισμού υψηλής τεχνολογίας και γενικότερα την υλοποίηση σύνθετων έργων πληροφορικής και επικοινωνιών.

Σταδιακά από το 2005 έχει αποκτήσει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά στο σχεδιασμό και παραγωγή υλικού και ολοκληρωμένων συστημάτων. Έχει υλοποιήσει εκατοντάδες έργα στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα με απόλυτη επιτυχία. Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας διαθέτει την τεχνογνωσία για την εξ’ ολοκλήρου κατασκευή, εγκατάσταση και υποστήριξη των προϊόντων της, γεγονός που την καθιστά ικανή να παρέχει άρτιες και ποιοτικές λύσεις στους πελάτες της.

Βασικός άξονας της επιτυχίας της είναι η έμφαση στη σχεδίαση και κατασκευή ποιοτικών ηλεκτρονικών συστημάτων εξολοκλήρου μέσα στην εταιρεία που ανταποκρίνονται στις εκάστοτε ανάγκες των πελατών και στην ολοκληρωμένη υποστήριξη μετά την πώληση. Επιλέγοντας τα προϊόντα της εταιρείας, ο πελάτης είναι σίγουρος για την απρόσκοπτη λειτουργία τους και συνολικά για τη βιωσιμότητα της επένδυσης του. Οι βασικοί τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας της AMCO ABEE είναι:

 • Ολοκληρωμένα συστήματα τηλεμετρίας και τηλε-ελέγχου
 • Ηλεκτρονικά συστήματα πληροφόρησης επιβατών για Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
 • Hλεκτρονικά συστήματα έκδοσης εισιτηρίων για Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
 • Συστήματα μίσθωσης ποδηλάτων
 • Ηλεκτρονικές Επιγραφές Τεχνολογίας LED για πληροφόρηση και διαφήμιση
 • Αυτόματα Συστήματα Πληρωμής και infokiosks

Η AMCO ABEE διαθέτει σημαντική ερευνητική εμπειρία σε ερευνητικά έργα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Έχει υλοποιήσει επιτυχώς τα εξής έργα της ΓΓΕΤ:

 • Εικονικοποιημένες Πλατφόρμες γΙα ΚαινοτΟμικές εφαρμογές και ΥπηΡεσίες πολλαπλών ετερογενών αισθητήρων σε περιβάλλΟν «Συννέφου» («ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ»), στα πλαίσια της πράξης «Υποστήριξη Ομάδων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για  Δραστηριότητες Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης»
 • ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΒΙΟ-ΔΡΑΣΙΣ), στα πλαίσια της Δράσης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011»
 • Προηγμένο σύστημα ενημέρωσης και καθοδήγησης επιβατών σε μέσα μαζικής μεταφοράς με χρήση πληροφορίας θέσης, στα πλαίσια της Δράσης «Ενίσχυση Νέων και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»
 • Υβριδικό σύστημα παρακολούθησης Διαθεσιμότητας παρόδιων θέσεων στάθμευσης («ΥΔΡΑ), στα πλαίσια της Δράσης ΠΑΒΕΤ 2013.

Επιπλέον, η AMCO συμμετέχει, ως μέλος του consortium, στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού έργου “Mobility as a Service in a multimodal European cross-border corridor MyCorridor” στο πρόγραμμα HORIZON 2020.

Η εταιρεία εδρεύει στην Κόρινθο, όπου διαθέτει ένα άρτια εξοπλισμένο χώρο παραγωγής.Η εταιρεία διαθέτει μηχανήματα αυτοματοποίησης παραγωγής ηλεκτρονικών συστημάτων με αποτέλεσμα την εξολοκλήρου κατασκευή και υποστήριξη ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Η γραμμή παραγωγής της εταιρείας έχει σαν κυριότερα χαρακτηριστικά την ικανότητα τοποθέτησης πολύπλοκων ηλεκτρονικών εξαρτημάτων με υψηλή ακρίβεια και την ταχύτητα παραγωγής και τους πολλαπλούς ποιοτικούς ελέγχους. Ο εξοπλισμός αποτελείται από μηχανήματα τοποθέτησης εξαρτημάτων συμβατικής και επιφανειακής τεχνολογίας, καθώς και μηχανήματα ελέγχου ηλεκτρονικών κυκλωμάτων.

BODERM ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

 

 

Η BODERM AE είναι μια αναπτυσσόμενη φαρμακευτική εταιρία που εστιάζει το ενδιαφέρον της σε Φάρμακα, Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα, Συμπληρώματα διατροφής και Καλλυντικά. Μέχρι σήμερα ανέπτυξε και αναπτύσσει Φάρμακα, Συμπληρώματα Διατροφής, Ιατροτεχνολογικά και Καλλυντικά προϊόντα.

Τα τελευταία χρόνια η εταιρεία προήγαγε σημαντικά την εξωστρέφεια/εξαγωγές της και επένδυσε στην δημιουργία και ανάπτυξη της Boderm laboratories ΙΚΕ ενός σύγχρονου Ελληνικού εργοστασίου με σκοπό την προβολή της Ελληνικής Παραγωγής και προσέλκυση Διεθνών συνεργασιών στην χώρα μας.

Η BODERM ΑΕ σε συνεργασία με την Boderm Laboratories  (ως μέλος του ομίλου της BODERM S.A.) έχει ως σκοπό την παροχή Ανάπτυξης και Παραγωγής Φαρμάκων, Ιατροτεχνολογικών προϊόντων, Καλλυντικών προϊόντων και Συμπληρωμάτων διατροφής σε ένα πλήρως πιστοποιημένο εργοστασιακό περιβάλλον σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα cGMP (Πρακτικές Καλής Παραγωγής) και ISO. Παράλληλα, η άμεση σχέση της με ένα ευρύ διεθνές δίκτυο επώνυμων προμηθευτών πρώτων υλών, υλικών συσκευασίας παρέχει αξιόπιστα την ποιότητα του τελικού προϊόντος.